ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

Τα επινεφρίδια είναι μικροί αδένες στο άνω μέρος των νεφρών, οι οποίοι εκκρίνουν ορμόνες που συμβάλλουν στην ομαλή ρύθμιση του μεταβολισμού αλλά και της αρτηριακής πίεσης.

Στο επινεφρίδιο μπορούν να αναπτυχθούν όγκοι, οι οποίοι να είναι λειτουργικοί, δηλαδή να εκκρίνουν ορμόνες, δίχως να είναι κακοήθεις. Η αφαίρεση αυτών των όγκων βοηθά στο να αποφευχθούν μακροχρόνια προβλήματα υγείας, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή προσβολή, αύξηση βάρους, σακχαρώδης διαβήτης και άλλα ενδοκρινολογικά  προβλήματα. Ενίοτε οι όγκοι στα επινεφρίδια δεν είναι λειτουργικοί, αλλά είναι μεγάλοι σε μέγεθος (άνω των 4-5 εκατοστών), και πρέπει να αφαιρούνται προληπτικά, ούτως ώστε να μη δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον. Σπάνια, οι όγκοι αυτοί μπορεί να είναι κακοήθεις, κάτι το οποίο συνήθως διαπιστώνεται με ακτινολογικό έλεγχο.

Οι όγκοι του επινεφρίδιου αφαιρούνται είτε με ολική αδρεναλεκτομή, που σημαίνει ότι το επινεφρίδιο απομακρύνεται πλήρως, ή με μερική αδρεναλεκτομή, που σημαίνει ότι μόνο ένα μέρος του επινεφριδιακού αδένα απομακρύνεται.  Η αδρεναλεκτομή ολική ή μερική είναι ασφαλής – αν και τα επινεφρίδια είναι απαραίτητα για τη ζωή, ένας αδένας μπορεί συνήθως να κάνει το έργο και των δύο.

Ελάχιστα επεμβατική ή Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Οι περισσότεροι όγκοι στο επινεφρίδιο μπορούν να απομακρυνθούν με ασφάλεια με ελάχιστα επεμβατικές προσεγγίσεις, οι οποίες δεν απαιτούν την μεγάλη κοιλιακή τομή ανοιχτών επεμβάσεων, και προσφέρουν ταχύτερη και ευκολότερη ανάρρωση.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική περιλαμβάνει 3 με 4 μικρές (5-12mm) τομές στην κοιλιακή χώρα. Μέσω μιας τομής ο καθηγητής τοποθετεί ένα λαπαροσκόπιο, ένα φωτισμένο σωλήνα με μια μικροσκοπική κάμερα που δημιουργεί δισδιάστατες εικόνες των κοιλιακών οργάνων. Στη συνέχεια τοποθετούνται μικρά χειρουργικά εργαλεία στις υπόλοιπες τομές για να εκτελεσθεί η επέμβαση. Η λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση μπορεί να μειώσει το χρόνο αποκατάστασης για αρκετές ημέρες, σε σύγκριση με αρκετές εβδομάδες για ανοικτή χειρουργική επέμβαση.

Ανοικτή Χειρουργική

Η ανοικτή χειρουργική επέμβαση, η οποία απαιτεί μεγάλη κοιλιακή τομή (15-20cm) , μπορεί να είναι απαραίτητη, ανάλογα με τη θέση του όγκου και τη συμμετοχή των γύρω ανατομικών δομών, όπως τα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία. Ασθενείς με μεγάλους όγκους επινεφρίδιων ή με ιστορικό από προηγούμενες κοιλιακές χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί επίσης να χρειαστούν ανοικτή επέμβαση.

Επιστροφή στις Χειρουργικές Θεραπείες