Ο καθ. Ιωάννης Χατζάρας εκλέχθηκε παμψηφεί και ανέλαβε νέα καθήκοντα ως επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο τη Γενική Χειρουργική.