ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ

Τα επινεφρίδια είναι μικροί αδένες στο άνω μέρος των νεφρών, οι οποίοι εκκρίνουν ορμόνες που συμβάλλουν στην ομαλή ρύθμιση του μεταβολισμού αλλά και της αρτηριακής πίεσης.

Στο επινεφρίδιο μπορούν να αναπτυχθούν όγκοι, οι οποίοι να είναι λειτουργικοί, δηλαδή να εκκρίνουν ορμόνες, δίχως να είναι κακοήθεις. Η αφαίρεση αυτών των όγκων βοηθά στο να αποφευχθούν μακροχρόνια προβλήματα υγείας, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή προσβολή, αύξηση βάρους, σακχαρώδης διαβήτης και άλλα ενδοκρινολογικά  προβλήματα. Ενίοτε οι όγκοι στα επινεφρίδια δεν είναι λειτουργικοί, αλλά είναι μεγάλοι σε μέγεθος (άνω των 4-5 εκατοστών), και πρέπει να αφαιρούνται προληπτικά, ούτως ώστε να μη δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον. Σπάνια, οι όγκοι αυτοί μπορεί να είναι κακοήθεις, κάτι το οποίο συνήθως διαπιστώνεται με ακτινολογικό έλεγχο.

Αξονική τομογραφία

Η αξονική τομογραφία μπορεί να αποκαλύψει εάν ο όγκος έχει εξαπλωθεί σε οποιοδήποτε από τα κοιλιακά όργανα, όπως το ήπαρ (συκώτι) ή στο πνεύμονα. Οι πληροφορίες από μια αξονική τομογραφία μπορούν να βοηθήσουν να καθοριστεί εάν η χειρουργική επέμβαση είναι η πρώτη θεραπευτική επιλογή.

Θεραπεία:

Σχεδόν πάντα οι άρρωστοι με όγκο στο επινεφρίδιο χρειάζονται επινεφριδιεκτομή – χειρουργική αφαίρεση του επινεφρίδιου.

Η απόφαση για το αν θα γίνει πρώτα η επινεφριδιεκτομή ή πρώτα η συμπληρωματική θεραπεία εξατομικεύεται στη νόσο (ανατομική τοποθεσία, βιολογική συμπεριφορά κ.α.) αλλα και στις ανάγκες του κάθε αρρώστου.

Ελάχιστα επεμβατική ή Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Οι περισσότεροι όγκοι στο επινεφρίδιο μπορούν να απομακρυνθούν με ασφάλεια με ελάχιστα επεμβατικές προσεγγίσεις, οι οποίες δεν απαιτούν την μεγάλη κοιλιακή τομή ανοιχτών επεμβάσεων, και προσφέρουν ταχύτερη και ευκολότερη ανάρρωση.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική περιλαμβάνει 3 με 4 μικρές (5-12mm) τομές στην κοιλιακή χώρα. Η λαπαροσκοπική χειρουργική χρησιμοποιεί 3 με 4 μικρές (5-12mm) τομές στην κοιλιακή χώρα. Μέσω αυτών τοποθετείται μια λεπτή κάμερα και μακρά, λεπτά  χειρουργικά εργαλεία για να εκτελεσθεί η επέμβαση. Η λαπαροσκοπική επέμβαση έχει τα ιδιά ογκολογικά αποτελέσματα σε σχέση με την κλασσική ανοιχτή τεχνική. Η ποιότητα της υπο μεγέθυνση (Χ5) εικόνας που παρακολουθεί ο χειρουργός στο μόνιτορ είναι υψηλότατης ευκρίνειας.

Ανοικτή Χειρουργική

Η ανοικτή χειρουργική επέμβαση, η οποία απαιτεί μεγάλη κοιλιακή τομή (15-20cm) , μπορεί να είναι απαραίτητη, ανάλογα με τη θέση του όγκου και τη συμμετοχή των γύρω ανατομικών δομών, όπως τα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία. Ασθενείς με μεγάλους όγκους επινεφρίδιων ή με ιστορικό από προηγούμενες κοιλιακές χειρουργικές επεμβάσεις πιθανως να χρειαστούν ανοικτή επέμβαση.

Επιστροφή στις Χειρουργικές Θεραπείες